Konferencia felhívás

A Sopianae Egyesület a Europe Direct Baranya Megyei Európai Információs Pont és a Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzata szakmai védnökségével IV. Fiatalok EUrópában Konferencia címmel nemzetközi konferenciát rendez Pécsett.

A konferencia célja a tudományos alapokon nyugvó, tudományágak közötti párbeszéd elindítása az Európai Unió és a csatlakozás előtt álló országok fiatal értelmisége körében. A tagországokban élők pontos ismeretekkel rendelkeznek az Unió adottságairól, a csatlakozási szándékkal rendelkező országok fiataljai pedig új szemlélettel járulhatnak hozzá a két oldalú, de közös célú kommunikációhoz. A közös munka eredményeként, az eltérő szemszögből megközelített problémákat szintetizálva, közelebb juthatunk az egységes és még jobb, közös Unió megteremtéséhez.

A konferencia fő témája a Római Szerződés aláírásának 60. évfordulója alkalmából az európai integráció elmúlt hatvan évének eredményei a gazdasági fejlődés, a jogrendszer, a tudományos innováció, a fenntarthatóság és az esélyegyenlőség terén.

A konferenciára a fő témához kapcsolódó előadások mellett várjuk valamennyi az Európai Unióhoz, s a fiatalok aktivitásához kapcsolódó előadást tudományterületi megkötés nélkül.

Tervezett szekciók:

  • Jogtudományi Szekció
  • Energiapolitikai Szekció
  • Politikatudományi Szekció
  • Geopolitikai Szekció
  • Közgazdasági- és gazdaságtudományi Szekció
  • Jean Monnet Interdiszciplináris Szekció

Jelentkezők számának függvényében a tervezett szekciók továbbontásra kerülnek.

A rangos szakmai plenáris és szekció előadások lehetőséget teremtenek a doktorandusz hallgatók és fiatal kutatók számára kutatási területük bemutatására, ami mellett a kulturális, szabadidős programok színesítik a kétnapos rendezvényt.

A Konferencia 2017. november 24.–25. között kerül megrendezésre, Pécsett, a Zsolnay Kulturális Negyedben.

A programmal kapcsolatos részletes információk, valamint a regisztrációs űrlap a www.fiatalokeuropaban.hu  és a www.fiatalokeuropaban.eu (english site) honlapon érhető el.

A konferencia fővédnöke:

  • Dr. Navracsics Tibor, az Európai Bizottság kulturális, oktatási, ifjúságpolitikai és sportügyi biztosa

A konferencia védnökei:

  • dr. Őri László, Pécs MJV alpolgármestere
  • Nagy Csaba, a Baranya Megyei Közgyűlés elnöke
  • Dr. Horváth Zoltán Ph. D., Baranya megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja

A konferenciára tisztelettel meghívjuk a téma iránt érdeklődő kollégákat, szakértőket.

A konferencia térítésmentesen, előzetes regisztráció nélkül látogatható. A konferencián előadást tartani kívánók számára azonban szükséges előzetes regisztráció és regisztrációs díj megfizetése.

A regisztráció során a könnyebb kommunikáció érdekében a jelentkezőknek meg kell adniuk az elérhetőségi adataikat, amiket bizalmasan kezelünk. A regisztráció a regisztrációs díj megfizetésével válik érvényessé.

A regisztráció határideje: 2017. október 20.

Regisztrációs díj:

 

Early Bird regisztráció

Normál regisztráció

Late regisztráció

 

2017. június 30-ig befizetés esetén

2017. 09. 15-ig befizetés esetén

2017. október 20-ig történő befizetés esetén

Konferencia részvétel szállással*

12 000 Ft

15 000 Ft

18 000 Ft

Konferencia részvétel szállás nélkül

8 000 Ft

11 000 Ft

14 000 Ft

* A szervezők szállást korlátozott számban tudják biztosítani a jelentkezők számára. A helyek kiosztása a regisztráció sorrendjében történik.

A regisztrációs díj magában foglalja a konferencián előadás tartási lehetőséget, az absztraktkötetben és a tanulmánykötetben vagy partnerfolyóiratban való megjelentetés költségét, illetve adott konstrukció esetén a szállásköltséget. Díjbekérő és előlegszámla igényt a regisztráció során lehet megadni, melyet elektronikus úton küldünk ki az igénylők számára A regisztrációs díjról szóló végszámlát a konferencián adjuk át a résztvevők számára.

A regisztrációt követően, legkésőbb 2017. október 20-ig a feu@sopianae.com e-mail címre kell elküldeni a 2500–4000 karakteres absztraktot, az előadás nyelvétől függően magyar, angol vagy német nyelven (egyéb módon beadott absztraktot nem tudunk befogadni). Minden absztraktot lektorálási folyamatnak vetünk alá. Amennyiben az absztrakt nem felel meg a tudományosság alapvető kritériumainak, úgy a jelentkezést nem tudjuk elfogadni, a regisztrációs díjat visszautaljuk.

Amennyiben a szerző a konferenciakötetben vagy partnerfolyóiratban publikálni kívánja kutatását, a formai követelményeknek megfelelő tudományos cikket legkésőbb 2018. január 31-ig kell elküldenie az feu@sopianae.com e-mail címre. A tanulmányokat abban az esetben tudjuk befogadni, ha a jelentkező csatol egy lektori szakvéleményt, melyet tudományágának megfelelő PhD-, vagy DLA-fokozattal rendelkező, általa felkért szakember írt. További feltétel a kitöltött és aláírt szerzői nyilatkozat feltöltése is. Ezeket a dokumentumokat a www.fiatalokeuropaban.hu honlap Dokumentumok és a www.fiatalokeuropaban.eu honlap Documents menüpontjaiban találja.

Az elfogadott, lektorált tanulmányokat nyomtatott konferenciakötetben publikáljuk, vagy partnerfolyóiratban jelenik meg.

A konferencián előadott kutatások alapján elkészült legjobb 10 társadalomtudományi témájú magyar nyelvű tanulmány a MTA IX. Osztály által B kategóriába sorolt papír alapú Közép Európai Közlemények folyóiratban fog megjelenni.

Az absztrakttal és a tanulmánnyal szemben támasztott formai követelményeket jelen felhívásunkkal együtt hirdetjük meg. (A lektori vélemények, felkérő levelek és a szerzői nyilatkozat űrlapjai is elérhetőek a honlapon.)

Hangsúlyozzuk, hogy csak olyan előadás anyagát áll módunkban megjelentetni, amelyet a szerző a konferencián előadott!

A konferenciával kapcsolatos kérdéseket az feu@sopianae.com e-mail címen lehet feltenni.

Pécs, 2017. május 16.

Vanner Tünde
elnök

Konferencia felhívás 2017