Dokumentumok

Formai követelmények

Az absztraktokat a regisztrációval egy időben, de legkésőbb 2017. október 20-ig kell elküldeni a feu@sopianae.com e-mail címre.

A tanulmányokat 2018. január 1 – 2018. január 31 között várjuk scannelt szerzői nyilatkozattal és scannelt lektori véleménnyel együtt a feu@sopianae.com címre.

A tanulmányokat abban az esetben tudjuk befogadni, ha a jelentkező csatol egy lektori szakvéleményt, melyet tudományágának megfelelő PhD-, vagy DLA-fokozattal rendelkező, általa felkért szakember írt.

További feltétel a kitöltött és aláírt szerzői nyilatkozat megküldése is.

A konferencián előadott kutatások alapján elkészült legjobb 10 társadalomtudományi témájú magyar nyelvű tanulmány a MTA IX. Osztály által B kategóriába sorolt papír alapú Közép Európai Közleményekben fog megjelenni 2017 tavaszán. A többi tanulmány a 2018 tavaszán elektronikus, majd 2018 őszén nyomtatott formában megjelenő III. Fiatalok Európában Konferencia – Konferenciakötetben fog megjelenni.

Mellékletek:
Absztrakt tájékoztató
Absztrakt leírás
Absztrakt sablon

Formai követlemények
Lektori vélemény sablon
Szerzői nyilatkozat – egyszerzős
Szerzői nyilatkozat – többszerzős
Tanulmány sablon