Lájkold Facebook oldalunk!

Egyesületünk aktuális programjaival kapcsolatban Facebook oldalunkon talál információkat.

Partnereink

Közép-Európai Közlemények

A Közép-Európai Közlemények a Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására (VIKEK) referált folyóirata földrajzosoknak, történészeknek, regionalistáknak. 2008 tavaszán, közel egy éves előkészítő munka után jelent meg a Közép-Európai Közlemények első száma.

Az intézet eltökélt szándéka volt, hogy minőségi – lektorált és referált – folyóirattá váljon.

A törekvések sikerét az alábbiak szemléltetik:

Folyóiratot az alábbi szakirodalmi adatbázisok referálják:
1). MATARKA (Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa)
2). EPA (Eletronikus Periodika Archívum és Adatbázis)
3). HUMANUS (Humántudományi Tanulmányok és Cikkek)

 • A folyóirat a Magyar Tudományos Akadémia IX. Gazdaság- és Jogtudományi
  Osztályának Regionális Tudományok Bizottságától B-kategóriás
  folyóirat minősítést kapott.
 • A folyóirat a Magyar Tudományos Akadémia II. Filozófiai és Történettudományok
  Osztályának Történettudományi Bizottsága a Dsc eljárás során
  tudományos folyóiratként fogadja el.
 • A folyóirat a Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT) referált
  folyóiratként került nyilvántartásba.

Europe Direct Baranya Megyei Európai Információs Pont

Baranya Megyei Európai Információs Pont az Európai Bizottság több mint 500 irodából álló Europe Direct elnevezésű, nemzetközi információs hálózatának tagja, 2000. május 12-én nyitotta meg kapuit a nagyközönség előtt Pécsett. Az elmúlt 10 évben az iroda önálló, célcsoport-orientált EU-kommunikációs tevékenységet folytatott, alapvető feladatai közé tartozik a közvélemény teljes körű, naprakész és hiteles tájékoztatása hazánk európai uniós tagságáról, az Európai Unió szakpolitikáiról, a bővítési folyamat aktuális kérdéseiről. Az iroda az ügyfélszolgálati tevékenységre, az interaktív célcsoport-orientált rendezvényekre, illetve a médiakommunikációra helyezi a hangsúlyt. A fiatalok az EU-kommunikáció szempontjából legfontosabbnak tekinthető kiemelt célcsoport, társadalmi, demográfiai jellemzői, a lakosság egészénél magasabb iskolázottsága, valamint a lakossági átlagot messze meghaladó idegennyelv-tudása miatt. A fiatal korosztály a lakosság egészénél jobban érdeklődik az EU kérdései iránt, és hajlandó aktívan keresni az információt.

Borderless Europe – Jean Monnet Centre of Excellence of Pécs

2012-ben a PTE BTK Politikai Tanulmányok Tanszék vezetésével a TTK Politikai Földrajzi és Területfejlesztési Tanszék és a Politikai Tanulmányok Tanszék oktatói közösen nyújtották be és nyerték el a „Határtalan Európa” címmel benyújtott pályázatukat.  A projekt elnevezése utal a pécsi EKF évében 2010-ben a politológia tanszék által szervezett nemzetközi tudományos konferenciára és a program interdiszciplináris jellegére.

Ennek keretében a civil társadalom számára félévente két kerekasztal-beszélgetést szervezünk az Európai Unió és az európai integráció aktuális kérdéseiről. Az egyetemi oktatásban évente új kurzusok megtartására, közös kutatások folytatására, konferenciák, workshopok szervezésére, doktorandusz hallgatók szakmai munkájának támogatására, az ICWiP nemzetközi kapcsolatok nyári egyetemén speciális „Európa-nap” tartására van lehetőség.

Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft.

Pécs számára páratlanul izgalmas lehetőséget teremtett az „Európa Kulturális Fővárosa 2010” cím elnyerése, mely számtalan programján túlmenően olyan nagyberuházásokhoz juttatta a várost, mint a fizikai kiterjedésében és szellemi egyediségében példátlan Zsolnay Negyed, vagy a reprezentatív megjelenésű, kifinomult minőségű, multifunkcionális épület, a Kodály Központ. Pécs MJV Önkormányzata 2010-ben úgy határozott, hogy az új intézményeket, valamint a város történetét meghatározó világörökséget, a Cella Septichora Látogatóközpontot és az Ókeresztény Mauzóleumot, majd a belvárosban működő Pécsi Művészetek és Irodalom Házát a világhírű szellemi előd, Zsolnay Vilmos nevét magában hordozó Zsolnay Örökség Kezelő Nonprofit Kft. kezelésébe adja. Egyesületünk 2010 óta működik együtt A Zsolnay Örökségkezelővel, aki 2014 óta a Sopianae Kulturális Egyesület tagságát is erősíti.

Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzat

A Pécsi Tudományegyetemen működő Doktorandusz Önkormányzat (PTE DOK) Magyarországon az elsőként létrejött felsőoktatási intézményi szintű doktorandusz érdekképviseleti szervezet: 2012. szeptember 1-jével kezdte meg működését, majd a 2012. november 15. napján tartott szenátusi ülésen a Pécsi Tudományegyetem legfőbb szerve elfogadta a Doktorandusz Önkormányzat Alapszabályát, keretet adva és legitimizálva a szervezet létezését.

A PTE DOK jellegét tekintve az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat működéséhez hasonlatos, amennyiben nem karonként, hanem összegyetemi szinten látja el érdekképviseleti tevékenységét. Mindezek mellett egy alulról építkező, demokratikus felépítésű szervezet.